Sorry, this entry is only available in Polish.

Administratorem Twoich danych osobowych będzie Katarzyna Wrona-Bogacz, ul. Piltza 34, 30-392 Kraków, e-mail: makeup.manufacture@gmail.com

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych będzie Twoja zgoda, którą wyraziłeś, zaznaczając stosowne checkboxy w formulrzu zapisu do newslettera, a którą potwierdzisz, klikając w powyższy link.

Twoje dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania newslettera, chyba że wcześniej zrezygnujesz z jego otrzymywania, co spowoduje usunięcie danych z bazy.

Będziesz mieć prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – na zasadach określonych w art. 16 – 21 RODO.

W każdej chwili będziesz mógł zrezygnować z otrzymywania newslettera.

Jeżeli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa, będziesz mógł wnieść skargę do organu nadzorczego.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by otrzymywać newsletter.

Dane osobowe zbierane przez Make-up Manufacture są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.

Make-up Manufacture dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Klientów odwiedzających www.makeupmanufacture.pl

W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez Make-up Manufacture tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana.

Klient ma prawo do cofnięcia każdej zgody jakiej udzielił, cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Klienta żadnych negatywnych konsekwencji, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem Make-up Manufacture może świadczyć jedynie za zgodą. Klient ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych. Klient ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. Klient ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy przetwarza dane osobowe. Klient ma prawo do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jego danych osobowych, które są nieprawidłowe. Klient ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył Administratorowi, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Klient może zgłaszać do Administratora skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzana jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień.